Matmazel Zey Zey

Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Genel
31.05.2022
88
Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimelerin Tam Listesi

Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı ( Anlamdaş ) Kelimeler

 

Ya da   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yahut, veya

Yaban   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vahşi, yabancı, ıssız kır

Yabancı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     el

Yabani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vahşi

Yabansı    : Kelimesinin Eş Anlamı:     garip,  acayip

Yabansımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tuhaf bulmak

 

 

Yad   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yabancı

Yâd   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anma

Yad el   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gurbet

Yâd etmek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     anmak

Yadigar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     andıç

Yadsımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inkar etmek

Yağdanlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağlık

Yağhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yağevi

Yağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düşman

Yağız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     esmer

Yağlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çevre, büyük mendil

 

 

Yağma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapul, talan

Yağmacı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çapulcu

Yağmur  : Kelimesinin Eş Anlamı:     rahmet

Yağmurkuşağı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gökkuşağı

Yahşi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyi, güzel

Yahudi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mesevi

Yahut  : Kelimesinin Eş Anlamı:     ya da, veya

Yaka   : Kelimesinin Eş Anlamı:     giysilerin boyun kısmı, kıyı, sahil

Yakarış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dua, niyaz

Yakarmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yalvarmak, niyaz, tazarru

 

 

Yakın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beri, yakın taraf, aralarında az mesafe olan

Yakınma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şikayet

Yakışık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uygunluk, yaraşma

Yakışıklı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güzel

Yakışıksız  : Kelimesinin Eş Anlamı:     münasebetsiz

Yakinen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iyice, yakından

Yaklaşık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     takribi, aşağı yukarı

Yalabık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     parlak, parıltı

Yalan  : Kelimesinin Eş Anlamı:     palavra, uydurma

Yalandan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düzmece, üstünkörü

Yalanlamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekzip etmek

Yalaz  : Kelimesinin Eş Anlamı:     alev

 

 

Yalçın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     düz, çıplak, sarp

Yaldızlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aldatıcı

Yalın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sade

Yallah   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haydi, yürü, git

Yalnız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ancak, sadece

Yalvaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Resul, Peygamber

Yamaç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yan, bayır

Yamukluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eğiklik

Yan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraf

Yanardağ   : Kelimesinin Eş Anlamı:     volkan

Yandan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     profilden

 

 

Yandaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraftar

Yandaşlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     taraftarlık

Yanık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dokunaklı

Yanılgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata

Yanılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata etmek, kusur etmek

Yanıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cevap

Yani   : Kelimesinin Eş Anlamı:     şu ki, demek

Yankı  : Kelimesinin Eş Anlamı:     akis, aksiseda

Yanlış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hata

Yansımak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aksetmek

Yansız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tarafsız, bitaraf

Yapay   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suni

Yapayalnız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek başına

Yapı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bina

Yapım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     inşaat, imal

 

 

Yapımcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     prodüktör

Yapıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eser

Yapmacık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sahte, düzme

Yar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uçurum

Yâr   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sevgili, dost

Yaradan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Allah

Yaradılış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mizaç, fıtrat

Yaradılıştan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     doğuştan

Yarar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fayda

Yaraşmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yakışmak

Yaratık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahluk

 

 

Yardımcı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muavin

Yardımsever   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hayırsever

Yaren   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

Yarenlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaşlık

Yargı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hüküm, karar

Yargıç   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hakim

Yarım yamalak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gelişi güzel

Yarış   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müsabaka, rekabet

Yarıyıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sömestri

Yas   : Kelimesinin Eş Anlamı:     matem

Yasa   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanun

Yasal   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanuni

Yasallaşmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kanunlaşmak

 

 

Yaslamak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayamak

Yaslanmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dayanmak

Yaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıslak

Yaşam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ömür, hayat

Yaşam boyu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     müebbet

Yaşıt  : Kelimesinin Eş Anlamı:     akran

Yaşlı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ihtiyar

Yaşlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ıslaklık

Yatak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     döşek

Yatır   : Kelimesinin Eş Anlamı:     evliya

Yatırım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mevduat, plasman

Yatışmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     dinmek

 

 

Yatıştırmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bastırmak, teskin etmek

Yavan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katıksız, yağsız

Yavaşça   : Kelimesinin Eş Anlamı:     usulca

Yavuklu   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sözlü, nişanlı

Yavuz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sert, yaman

Yaya   : Kelimesinin Eş Anlamı:     piyade

Yayan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürüyerek

Yayın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     neşriyat

 

 

Yaylak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     otlak

Yaymak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sermek, duyurmak, otlatmak

Yazar   : Kelimesinin Eş Anlamı:     muharrir

Yazgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kader

Yazı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ova

Yazıhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     büro, ofis

Yazık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     günah

Yazılma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayıt

Yazılmak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kaydolmak

Yazım   : Kelimesinin Eş Anlamı:     imla

Yazın  : Kelimesinin Eş Anlamı:     edebiyat

Yazışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     haberleşme, muhabere

Yazıt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kitabe

 

 

Yazlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sayfiye

Yazma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kompozisyon

Yazman   : Kelimesinin Eş Anlamı:     katip, sekreter

Yegane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     biricik, tek, eşsiz

Yeğleme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tercih

Yeis   : Kelimesinin Eş Anlamı:     umutsuzluk, karamsarlık, üzüntü

Yek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bir, tek

Yeknesak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekdüze

Yeksan   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bir

Yekta   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tek, eşsiz

Yekten   : Kelimesinin Eş Anlamı:     birden, durup dururken

Yekûn   : Kelimesinin Eş Anlamı:     toplam

Yel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rüzgar

Yemek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aş

 

 

Yemekhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     aşevi

Yemin   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ant

Yeminli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antlı

Yeminsiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     antsız

Yemiş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     meyve, incir

Yenen   : Kelimesinin Eş Anlamı:     galip

Yengi  : Kelimesinin Eş Anlamı:     galibiyet, zafer

Yeni   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cedit

Yeniden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrar

Yenik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mağlup

Yenileşme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     modernleşme

 

 

 

Yenilgi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mağlûbiyet

Yenme   : Kelimesinin Eş Anlamı:   galibiyet

Yer   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahal, mekan

Yer bilimi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     jeoloji

Yerel   : Kelimesinin Eş Anlamı:       mahalli

Yergi   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hiciv

Yerküre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yeryuvar

Yerleşim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     iskan

Yerme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     hiciv, kınama

Yersiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gereksiz, boşuna

Yeryüzü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arz

Yetenek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     beceri,  kabiliyet

Yeter   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafi

Yeterli  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kafi, ehliyetli

 

 

 

Yeterlik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ehliyet

Yeti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     güç, meleke

Yetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     babasız

Yetimhane   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yetiştirme yurdu

Yetişim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     formasyon

Yetiştirme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     terbiye

Yetki   : Kelimesinin Eş Anlamı:     salahiyet, hak

Yevmiye   : Kelimesinin Eş Anlamı:     gündelik

Yığın   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kütle, küme, kitle

Yığışma   : Kelimesinin Eş Anlamı:     izdiham

 

 

 

Yıkık  : Kelimesinin Eş Anlamı:     harap

Yıkıntı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     enkaz

Yıl  : Kelimesinin Eş Anlamı:     sene

Yıldırımlık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     paratoner

Yıldız   : Kelimesinin Eş Anlamı:     Sitare

Yılgı   : Kelimesinin Eş Anlamı:     korku

Yıllık   : Kelimesinin Eş Anlamı:     senelik

Yılmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bıkmak

Yıpranmak   : Kelimesinin Eş Anlamı:     eskimek, aşınmak

Yiğit   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yürekli, cesaretli, delikanlı

Yine   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrar

 

 

 

Yinelemek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     tekrarlamak

Yitik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kayıp

Yiyecek   : Kelimesinin Eş Anlamı:     azık, gıda

Yobaz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bağnaz

Yoğun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kesif, sıkışık, kalabalık, dolu

Yoklama   : Kelimesinin Eş Anlamı:     kontrol, araştırma, sınav

Yokluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakirlik, kıtlık, açlık

Yoksul   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakir

Yoksulluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     fakirlik

Yoksun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahrum, muhtaç

Yokuş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rampa

Yol   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uzaklık, çare, sistem, yolculuk

Yolculuk  : Kelimesinin Eş Anlamı:     gezi, seyahat

Yoldaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     arkadaş

 

 

 

Yollamak  : Kelimesinin Eş Anlamı:     göndermek

Yolsuzluk   : Kelimesinin Eş Anlamı:     suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk

Yoluyla   : Kelimesinin Eş Anlamı:     yolundan giderek, vasıtasıyla, aracılığıyla, yöntemiyle

Yom   : Kelimesinin Eş Anlamı:     uğur

Yordam   : Kelimesinin Eş Anlamı:     çeviklik, çalım, meleke

Yorgun   : Kelimesinin Eş Anlamı:     halsiz

 

 

Yorum   : Kelimesinin Eş Anlamı:     tefsir

Yoz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     işlenmemiş, dejenere, kaba, bayağı

Yön   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cihet

Yönerge   : Kelimesinin Eş Anlamı:     talimat

Yönetim   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idare

Yönetme   : Kelimesinin Eş Anlamı:     idare

Yöntem   : Kelimesinin Eş Anlamı:     metot

 

 

Yöre   : Kelimesinin Eş Anlamı:     civar

Yöresel   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mahalli

Yukarı   : Kelimesinin Eş Anlamı:    aşağı

Yurt   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vatan

Yurttaş   : Kelimesinin Eş Anlamı:     vatandaş

Yüze   : Kelimesinin Eş Anlamı:     ulu

Yük   : Kelimesinin Eş Anlamı:     bagaj, kargo, külfet, ağırlık

Yükseklik   : Kelimesinin Eş Anlamı:     irtifa

Yükselti   : Kelimesinin Eş Anlamı:     rakım

Yükümlü   : Kelimesinin Eş Anlamı:     mükellef

Yürek  : Kelimesinin Eş Anlamı:     kalp

Yürekli   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cesur

Yüreksiz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     cesaretsiz, korkak

 

 

Yüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     sima, çehre, surat

Yüzey   : Kelimesinin Eş Anlamı:     satıh

Yüzsüz   : Kelimesinin Eş Anlamı:     utanmaz, sıkılmaz

Yüzünden   : Kelimesinin Eş Anlamı:     nedeniyle

Yüzyıl   : Kelimesinin Eş Anlamı:     asır

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.