Matmazel Zey Zey

Eğitim

Kişisel gelişim her insanın hayatını kolaylaştıran, gerek sosyal, gerek iş hayatında dikkat çekmesini sağlayan bir şeydir. Kendini geliştiren insan toplulukların...
Leontini, Kalkidiyanlar’ın Sicilya’da kurduğu bir koloniydi. Sofistlerin Protagoras kadar önemli üyesi Gorgias, bu kolonidendir. Yani o Leontinilidir. Koloniyi İyonlalılar kurduğuna...
Servertin eşit olarak dağıtılması gerektiğini ilk kez söyleyen Kalkedonlu Phaleas’tr. Phaleas’ın yaşamı hakkında geniş bir bilgi yoktur. MÖ 5. yüzyılın...
Antikçağ Yunan düşünürü Sokrates (İ.Ö. 468-400), bilgisizliğe karşı açtığı savaşla felsefesinin (bilgi sevgisi) kurucusu sayılır. Bilgicilik (sofizm) akımı içinde yetişmişti....
Pers Savaşları’nın sonu ile Peloponez Savaşı arasındaki dönemde Yunan sitelerinde büyük gelişmeler meydana geldi.  Siteler arasında en başarılı olan Atina’dır....
Aristoteles’in öğrencisi Herakleides’e göre Protagoras Abderalıdır. Komedi yazarı Eupolis’e göre Teosludur. Platon (5) ve Laertius’a (1) göre Abderalı olduğu kesindir....